Băng Nguyệt

Xin người giữ lấy đời nhau


Xin mình giữ lấy đời nhau
Mùa thương đau
Qúa vãng!
Rạn
Bóng mình
Tình
Nghĩa gì đâu!
 
Xin mình giữ lấy đời nhau
Trăng nguyên tiêu
Dịu
Ngọt ngào
Trao
Hôn diễm ảo!
 
Xin mình giữ lấy đời nhau
Chút niềm đau
Xoa dịu
Hiểu
Một lần
Cần
Để được trao!
 
Xin mình giữ lấy đời nhau
Giữa đời thường
Tất bật
Rất
Xô bồ
Ô
Ta ngây ngô!

Được bạn: HB 18.01.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xin người giữ lấy đời nhau"