Băng Nguyệt

Ta nợ gì nhau?!


Nợ nhau làm sao trả
Chữ tình nặng được bao
Mà cầm không xuể cả
Đặt xuống dễ được sao?!
Một đêm trăng mùa nào
Giao duyên vần trăng thẹn
Người nói lời hứa hẹn
Trăng tàn đã quên nhau.
Phi cơ đà bay cao
Chở người đi biền biệt
Những lời yêu em biết
Chỉ là ở đầu môi
Khi người đã xa xôi
Thì ko nhớ nữa rồi
Còn một vầng trăng đợi
Những mùa thu..lá rơi!

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ta nợ gì nhau?!"