Băng Nguyệt

Người không về nữa

Người không về nữa
Người ko về nữa, uh, chắc vậy
Lời hứa hôm xưa gió cuốn bay
Góc hò hẹn ấy bây giờ vắng
Lời yêu tha thiết cũng tan ngay
Thơ ta đơn độc mình ta đọc
Bụi bám giăng đầy, hết nhớ đi
Chắc bao kỉ niệm giờ xó góc
Trả hết tôi đi,...giữ ích gì..!

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người không về nữa"