Băng Nguyệt

Chớm thu

Chớm thu
Chiều nay em về ngang
Con đưòng xưa hai đứa
Hanh giọt nắng thu vàng
Rơi trên mùa hoa sữa
Trầm tư dõi mắt nhìn
Nghinh nghỉnh trên lộ nhỏ
Rì rào xanh bờ cỏ
Đau nép dưói chân êm
Trăng mùa thu như kim
Đâm đau lồng ngực thấp
Một nụ tình e ấp
Vừa rụng mất mùa xưa
Vẫn còn hương hoa sữa
Và cũng một lối mòn
Sao mình không còn nữa
Tròn vẹn trái tim son?!

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chớm thu"