Băng Nguyệt

Lời yêu là..những dòng thơ!

Lời yêu là..những dòng thơ!
Lòng tôi trải hết giấy rồi
Mực người muốn xóa cứ bôi....nhạt nhòa
Cầu duyên còn một chuyến đò
Sang rồi còn thử, còn dò..lòng nhau!
Từ yêu phải nói thế nào
Mà sao nhắc đến....cồn cào trái tim
Nhỏ là thân..hóa của đêm
Vầng trăng thao thức......cánh chim lẻ bầy
Cùng anh hòa quyện thế này
Nào mơ nào ứoc ngày mai thế nào
Hỏi chi nhỏ cớ vì sao?!
Dã quỳ đã úa, hoa đào đã rơi!
Ngừoi ta đã chiếm hồn tôi
Nhớ nhung đầy cả khung trời...tím mơ
Lời yêu tôi thế vần thơ
Cho người chỉ có..đợi chờ..vu vơ........!

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lời yêu là..những dòng thơ!"