Băng Nguyệt

Chim mỏi cánh

Chim mỏi cánh
Chim mỏi cánh rồi chẳng muốn bay
Mà không cành đậu,gió thổi hoài
Mây đen lại tới....giăng chi bão
Nương náu vào đâu....cũng lắc lay
Hoa thơm đã rụng bên đừong vắng
Gío lùa tung bạt nắng chẳng vương
Còn gì để giữ cho nhau nữa
Bóng tàn len lỏi dứoi sông trăng.

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chim mỏi cánh"