Lưu Vĩnh Hạ

LÝ TÌNH GHEN

Thì qua cũng một lòng mà
Cớ sao bậu lại hờn xa dỗi gần
Mấy hỗm rày qua dìa mà hổng thấy
Dáng bậu chờ bên dậu tím mồng tơi
Cũng không ra chào hỏi lấy một lời
Qua hổng biết đã làm chi nên tội
Con cá sầu trở đầu đuôi cá lội
Qua mình ên chỉ chèo ngược bơi xuôi
Đi làm xa chớ đâu phải đi chơi
Mà bậu để cái bụng ghen lạnh nhạt
Cô Ba xóm trên cô Tư dầu mướt rượt
Cùng cô Quỳnh cô Thắm mới dìa quê
Mà cái lòng thiệt dạ hổng có mê
Đôi môi xinh má hồng cùng son son phấn
Cứ mỗi chiều đứng nhìn mờ ngớ ngẩn
Tóc bậu dài buông thả qua bờ vai
Trắng hoa cau rơi rụng cả sân đầy
Bậu rầu gì cho khô dây lá bí
Bậu nói đi đừng ôm lòng giấu kỹ
Ghen gì qua mờ ngoảnh mặt quay lưng
Hai đứa mình đâu phải là người dưng
Bậu hổng nói nhói lòng qua đặng khổ
Hò ơ...ớ...ơ
Lý nàng ơi ! Anh thương nên phơi dạ tỏ tường
Giờ em đã hiểu chớ bận lòng.. hò ơ... mà ghen tuông
Lưu Vĩnh Hạ

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LÝ TÌNH GHEN"