Băng Nguyệt

Nước mắt không buồn

Nước mắt không buồn
Nước mắt không buồn, sao vẫn rơi
Lồng son chim én đã vào rồi
Cất tiếng véo von khàn hơi vọng
Ngàn năm cỏ úa, chết trên đồi
Nén lòng ta biết, nhớ mà thôi
Thu đem hạnh phúc cất bên trời
Chén rượu tương phùng, bao giờ cạn
Bạn tình nhân hỡi, khách lòng tôi.
Cớ chi mưa gió cứ xạt xào
Chim non mơ ước lại luyện chao
Trong khung trời ấm vương nắng mới
Họa khúc bích lưu thắm chi giao

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nước mắt không buồn"