Băng Nguyệt

Tương tư

Tương tư
Ánh trăng leo loét ngoài song
Nhớ anh nhớ lắm biết không hỡi người
Ai xui mình cách chân trời
Khi nào gặp được....tỏ đôi tất lòng
Tim côi đầy những rêu phong
Yêu thương chi để chất chồng đắng cay
Hỏi anh có biết em say
Trong hương tình ái......say hoài hoài thôi
Yêu anh tình ấy nhân đôi
Hoa mua tím cả lưng trời nhớ nhung
Hỏi ngày hội ngộ tương phùng
Sâu trong giấc điệp hoa rời cành rơi
Trong tăm tối anh rọi soi
Đường em anh dắt ,dẫu đời cách chia
Đơn côi một bóng đèn khuya
Nhớ anh nhớ lắm ai chia được nè....

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương tư"