Băng Nguyệt

Như giọt sương khuya

Như giọt sương khuya
Như giọt sương khuya đậu trên cành
Lá xanh run rẩy sắc diệp thanh
Hương đêm lan khắp con phố hẹp
Hoa lòng từng đóa nở..xoay quanh
Trăng đêm nay sáng...thật tinh anh
Nhớ thương còn đó, khép ngậm vành
Bóng ta bóng bạn soi...nghiêng ngả
Vẽ từ hạnh phúc.....tím..mong manh!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Như giọt sương khuya"