Băng Nguyệt

Quỳnh Hương (Màu trắng hoa quỳnh)

Trèo lên tận đỉnh thời gian
Vươn tay thả xuống một làn gió đêm
Quỳnh hương ngào ngạt môi mềm
Bồng bềnh mây trắng trải êm gối tình
Trăng lung linh nước lung linh
Quỳnh hương với gió tự tình bên nhau!

Được bạn: BN đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Quỳnh Hương (Màu trắng hoa quỳnh)"