Tản Đà

Con cuốc cùng con chẫu chuộc

Bờ ao trên bụi có con cuốc
ở dưới lại có con chẫu chuộc.
Hai con cùng ở cùng hay kêu
Một con kêu thảm con kêu nhuốc
Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa
Cuốc kêu đau lòng thương xuân qua
Cùng một bờ ao, một bụi rậm
Phong cảnh không khác, tình khác xa!

Được bạn: Hùng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Con cuốc cùng con chẫu chuộc"