Tản Đà

Cô Tây đen


Nước trong xanh lơ lửng con cá vàng
Cây ngô cành bích, con chim phượng hoàng nó mới đậu cao.
Anh tiếc cho em phận gái má đào
Tham đồng bạc trắng mới gán mình vào cái chú Tây đen.
Sợi tơ hồng ai khéo xe duyên
Treo tranh tố nữ đứng bên anh tượng đồng!
Chị em ơi ba bảy đường chồng...

Chú thích:

(1-) Gái Việt lấy Tây đen.1918

Được bạn: Hùng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cô Tây đen"