Tản Đà

Chơi Hoà Bình


Vì ai cho tớ phải lênh đênh,
Nặng lắm ai ơi, một gánh tình!
Non Tượng trời cho bao tuổi lẻ,
Sông Đà ai vặn một dòng quanh?
Lơ thơ hàng phố mươi nhà đỏ
Phấp phới cô nàng chiếc váy xanh.
Mỗi tháng chợ đêm ba buổi họp
Ngọn đèn nha phiến đốt linh tinh.

Được bạn: Hùng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chơi Hoà Bình"