Tản Đà

Chim hoạ mi trong lồng


Hoạ mi, ai vẽ nên mi?(1)
Trông mi mi đẹp, hót thì mi hay!
Ai đưa mi đến chốn này?
Nước trong gạo trắng mi ngày ăn chơi!
Lồng son cửa đỏ thảnh thơi,
Mi bay mi nhảy sướng đời nhà mi!
Nghĩ cho mi cũng gặp thì,
Rừng xanh mi có nhớ gì nữa không?

Chú thích:

(1-) Bài thơ đả kích Hoàng Cao Khải.

Được bạn: Hùng đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chim hoạ mi trong lồng"