Băng Nguyệt

Hoa Cẩm Chướng

Hoa tím đơn sơ mấy cánh rời
Trải đều như đón giọt nắng rơi
Giữa chiều làm vướng chân thi khách
Mở bút vài câu... chỉ viết chơi
Aó xanh em mặc là tô điểm
Sắc tím pha mình đẫm lung linh
Gío qua trêu ghẹo em chúm chím
Mười phân nở trọn... thiệt trông xinh
Mộc mạc với tên em.. Cẩm Chướng
Vậy mà ưu ái vạn kẻ thương
Kiêu sa Hồng sắc sao sánh đựoc
Chỉ trói buộc trong.. mấy bức tường
Thương em bình dị như màu tím
Yêu thơ người gối.. mộng từng đêm
Bốn mùa hiện diện em có đủ
Lại chẳng khó khăn kiếm với tìm
Mộc mạc với tên em.. Cẩm Chướng
Vậy mà ưu ái... vạn kẻ thương!!!!!

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa Cẩm Chướng"