Băng Nguyệt

Đi qua mùa thu


Đi qua mùa thu

Anh hãy đi đi chớ nói nhiều
Rằng do nghịch cảnh xô diều anh bay
Còn đây nữa trái tim này
Cho tôi giữ lại cho ngày mai sau
Còn đây cả những niềm đau
Cũng xin gói lại cho vào lãng quên
Rồi mai có một cái tên
Tôi không muốn nhớ nhưng quên không đành......
Anh hãy đi đi thật nhanh
Để không nhìn thấy lệ quanh mi rồi
Mai đây lối cũ có tôi
Lanh quanh tìm mãi nửa đôi của hồn......!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đi qua mùa thu"