Băng Nguyệt

Em không còn là em nữa


Em không còn là em nữa

Từ lâu vẫn muốn là em
Sao đời nỡ vụn...cách rèm ngăn chia
Lẻ đơn một cánh vạc khuya
Lạc theo hư ảo...lối về hoạn say

Ngã mình qua những vòng tay
Nhạt nhẽo cho mau đoạn ngày hết tháng
(Hình như anh cất lời ai oán)
Em bây giờ xa vắng..hết là em

Học từ đời..bội bạc...chẳng trái tim
Lời yêu đương thường thêm dầu thêm mỡ
Đâu ngây thơ ngày nào bỡ ngỡ
Em bây giờ..lầm lỡ..hết là em!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em không còn là em nữa"