Băng Nguyệt

Thư Cho Anh !

Anh thương yêu
Lá thư này em viết gửi cho anh
Vào một đêm trăng thanh vùi ẩn dật
Không gian âm u, hồn quây quất
Nhớ mong đầy, chật vật...mộng tình yêu
Cũng như anh, nhỏ buồn biết bao nhiêu
Tuyết bay trắng, đổ xiêu linh hồn mỏng
Hai ngã đời ta còn nhiều biến động
Nên đừng buồn.. chưa trọn.. sống.. vì yêu
Nhỏ nhớ anh nhỏ không biết nói nhiều
Mùa băng giá... hắt hiu... cùng kỉ niệm
Đời cho nhỏ những vết thương bầm tím
Tội cho anh...... lắp liếm... chỉ hồ nghi
Lá thư đầu nhỏ chẳng dám gửi đi
Lời thư cuối anh viết gì anh nhỉ
Nhỏ tự ti, khép mình trong phố thị
Người thì đông, em ích kỉ với mình
Tóc em dài, rối tơi ngàn bịn rịn
Móc nối nào... kết hai đứa... duyên xinh...!

Băng Nguyệt

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thư Cho Anh !"