Băng Nguyệt

Trời Nam Đất Bắc Bao Xa


Cải xanh thiếu thốn vun trồng
Chị cả lấy chồng em nhỏ sức đâu
Còn kia là mấy gốc cau
Mặc cho mưa nắng đậm màu thiếu hoa
Thế là trầu tốt vươn xa
Mà cau ko có sao qua được mùa
Đậm đà cũng phải lạt thưa
Vì Nam và Bắc nắng mưa trái chiều
Cho nên không ít thì nhiều
Những người yêu ấy nhiêu khê chia lìa
Trăng quê vẫn sáng bốn bề
Nhưng người đối bóng...đã về với ai
Không say sao vẫn phải say
Không buồn sao lại nhói hoài con tim
Trời xa một bóng im lìm
Bên lều cỏ ảo ta tìm...ngày xưa....!!!


Băng Nguyệt

Được bạn: vdn đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trời Nam Đất Bắc Bao Xa"