Băng Nguyệt

Mười năm gặp lại


Mười năm gặp lại
Mười năm gặp lại lệ cay
Nhìn nhau chỉ biết thở dài mà thôi
Bên nhau sao -lạc- khoảng trời
Đứng gần mà lại thành đời --thiếu nhau
Bên đồi nắm mộ xanh xao
Rậm ngàn cỏ mọc mà đau nhói lòng
Thương em má thắm môi hồng
Mà sao bạc mệnh sắt đồng -lỡ duyên
Giờ em như một nàng tiên
Anh ngồi dõi bóng bên hiên trăng mờ
Tuyết rơi lấp nỗi mong chờ
Mười năm hạnh ngộ ơ hờ vầy sao....?
Tuyết rơi lấp những niềm đau
Cho ta bình lặng nhìn màu trăng mơ
Em xa còn mãi dòng thơ
Ta ngu ngơ giữ - dại khờ -ko em ?!



17.12.2004 22:44:05   

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mười năm gặp lại"