Băng Nguyệt

Đêm thơ dưới trăng


Đêm thơ dưới trăng

Này đây một cánh tay ngoan
Mời anh gối tựa...rồi đan thơ sầu
Phong sương dẫu chẳng bạc đầu
Thì còn hoài niệm..cho nhau..đủ rồi

Đừng anh ơi có gì đâu mà vội
Đêm còn dài --trăng vẫn thức cùng ta
Cứ dệt đi những ước mơ..hoang dã
Đem bốn mùa vào tình tứ thơ ca

Và nếu như em đã bước đi qua
Anh hãy nhủ , chúng ta chưa lần gặp
Đời phân biệt..cảnh người cao kẻ thấp
Hãy mỉm cười...khỏa lấp những ngày sau... !

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm thơ dưới trăng"