Băng Nguyệt

Mặc niệm


Mặc niệm
Một chiều lại một chiều đi
Bóng em ngã nắng...vu vi gió lùa
Bao lần về lại vườn xưa
Chờ mong gặp lại...vừa phai dấu tình
Còn kia những ảnh những hình
Tròn chân kỉ niệm hoa quỳnh đợi trăng
Đêm này nối gót tình nhân
Vào vùng tưởng niệm...hoa đăng sáng đầy
Rượu uh, lại rượu , lại say
Lại hư với thực đọa đày tâm linh
Hình như ta lại với mình
Nhìn trăng khuất bóng...hoa quỳnh.... rời cây.


27.3.2005 20:20:18   

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mặc niệm"