Băng Nguyệt

Dấu yêu ơi (2)


Dấu yêu ơi (2)

Dấu yêu ơi có còn gửi nhớ thương
Về que^ cũ nơi phương trời đất Mẹ
Em bây giờ ko còn là cô bé
Dấu nổi lòng mong đợi kẻ...viễn du

Dấu yêu ơi đã hết mấy mùa thu
Trăng buồn cũng ngủ vùi ngày đông giá
Người cô lẻ một mình nơi --xứ lạ
Nhớ gì về ngày tháng ấy --hôm qua.....

Dấu yêu ơi nếu mà có muốn xa
Xin hãy nói cùng tôi lời từ tạ
Dẫu mùa xuân với tôi đầy băng giá
Cũng một lần biệt giã nhé -người ơi....!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dấu yêu ơi (2)"