Băng Nguyệt

Tìm sao được


Tìm sao được

Đêm nơi đây em thèm nghe tiếng dế
Nơi quê nghèo bên góc khế, ruộng rau
Đêm nơi đây chỉ lấp lánh đèn màu
Tìm sao được đêm trăng sao quê cũ

Ở nơi đây ko có dòng nước lũ
Ko lục bình để ngắm lúc hoàng hôn
Ở nơi đây chỉ có nhạc ru hồn
Gửi tâm tư vào dòng thơ ...đêm vắng....

Ở nơi đây ko có đàn cò trắng
Bay dập dìu liến thoắng gọi chiều rơi
Nơi bờ đê mỗi chiều anh vẫn đợi
Còn lại là một biển khơi kí ức

Đêm nơi đây em vẫn ngồi thao thức
Gửi hồn về quê Mẹ rực trời mơ
Và vun đầy nổi nhớ vào thơ
Lòng ta hẹn bờ quê ngày trở lại ........... !

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tìm sao được"