Băng Nguyệt

Nhớ Mẹ

Nhớ Mẹ
Khói chiều bãng lãng bay bay
Đồng xa Mẹ với trọn ngày gian nan
Đời quê dẫu cực, cơ hàn
Mỉm cười Mẹ bảo , xóm làng..vẫn vui
Con theo năm tháng ngược xuôi
Thương cho bóng Mẹ bùi ngùi...chờ trông
Những ngày lạnh gió , đêm đông
Biết Mẹ lo lắng...trong lòng chẳng yên
Ngày đêm van vái cao thiên
Cho con được những bình yên...giữa đời
Con có Mẹ...dẫu xa xôi
Vẫn còn hạnh phúc hơn người...mồ côi
Mong cho Mẹ sớm thảnh thơi
Ko còn gian khó...với đời nhà nông
Trăng rằm tỏa sáng ngoài song
Con ngồi nhớ Mẹ giữa lòng..phố xa
Khói chiều...nào cay mắt ta
Hay là lệ mặn nhớ nhà...Mẹ ơi..!!!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Mẹ"