Băng Nguyệt

Tím ghi khắc lòng

Nồng nàn dạ sắc lưu ly
Nghiêng trong gió sớm vu vi nhạc sầu
Một lần là đến bạc đầu
Bao giờ quên được tình nhau hỡi nàng
Ví như bóng ánh trăng tàn
Tàn rồi lại mọc bên đàng ấy thôi
Mang mang sắc tím bồi hồi
Bên sân ngày tháng đổi dời...mặc đi
Tiển đưa tất sẽ sầu bi
Thương cho màu tím , tím ghi khắc lòng
Trăm năm tạc dạ chữ đồng
Đã là tri kỉ yên lòng....chẳng phai....!


Được bạn: Băng Nguyệt
Ct.Ly đăng lên đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tím ghi khắc lòng"