Băng Nguyệt

Duyên phần

Đời thường có lắm điều ngộ nhận
Buồn vui sướng khổ rất khó phân
Thường đâu tìm được đâu công lý
Người nghe cảm nhận ,,đó duyên phần
Tìm về giác ngộ chẳng tham sân
Đường đời phải trải qua mấy lần
Ái ân ly biệt sầu sinh tử
Sẽ thấy cuộc đời bớt..phân vân...!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Duyên phần"