Băng Nguyệt

Lối về một dòng sông
Lối về một dòng sông
Cánh thuyền con nhỏ bé
Nương nhờ cánh gió lộng
Ru nhịp khúc vỗ về
Đêm nay trăng bích khuê
Rải đầy con phố hẹp
Cánh hoa quỳnh vừa khép
Cố nhân buồn ra đi
Người ơi nhớ làm chi
Cánh hoa tàn chợ sớm
Những chờ mong thắt thỏm
Chỉ ngộ nhận mà thôi
Mai hết gặp nhau rồi
Người vui bên người khác
Ánh trăng tàn phiêu dạt
Lại về với đơn côi...!!!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lối về một dòng sông"