Băng Nguyệt

Em về


Em về tìm lại ngày xưa
Thuở còn son trẻ đong đưa tóc thề
Tung tăng nghịch giữa đuờng quê
Như con én nhỏ bốn bề líu lo


Em về ở giữa âu lo
Sao anh chẳng đợi cho vừa nhớ thuơng
Đuờng trần có lắm đau thuơng
Sao nguời ko đợi dẫn đuờng em qua


Em về sau buổi cách xa
Buớm đà quên lối hoa đà rụng rơi
Lối mòn một bóng chơi vơi
Nghe trong khúc hát lời ca não nùng


Em về thăm lối tình chung
Chẳng còn gì nữa một vùng xác xơ
Đuờng trần én nhạn bơ vơ
Phải chi ta chẳng xây mơ đắp tình...!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em về"