Băng Nguyệt

Cánh gió vô tình

Sao gió lại vô tình
Đưa nguời xa đến đây
Và chỉ trong phút giây
Thời gian qua nhanh quá
Ta bỗng thành kẻ lạ
Như chưa quen bao giờ
Anh giờ có làm thơ?
Về một thời kỉ niệm?
Anh giờ có từng đêm?
Nhớ về nguời lạ đó..
Sao nguời như là gió
Cứ vô tình -đi qua !

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cánh gió vô tình"