Băng Nguyệt

Hẹn lại kiếp nào


Hẹn lại kiếp nào

Kiếp nào có gặp lại nhau
Kiếp nào ta lại cùng trao ân tình
Trời ghen nên tách duyên mình
Anh vào huyệt lạnh nghìn trùng cách ngăn


Em như ánh nguyệt giá băng
Tiển người hôm ấy thiên giăng mưa sầu
Tình em như dãy mưa ngâu
Mỗi năm mỗi đến sao quên được người


Có đi cuối đất cùng trời
Chẳng ai mà giống dáng người năm xưa
Trời khuya đầy ánh sao thưa
Yêu nhiều là lúc người vừa --ra đi...... !!


5/8/'04 2h40'pm

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hẹn lại kiếp nào"