Băng Nguyệt

Sầu lữ khách


Sầu lữ khách.....

Ta người lữ khách giữa chiều hoang
Nhìn mây trắng mơ bóng chàng hiện hữu
Ta chưa lần về lại qua lối cũ
Để thăm người đã rũ bụi trần gian


Ta lạc lõng giữa tường thành thời gian
Mai về lại có ngỡ ngàng..chệch choạng
Tình yêu ta đâu phải là một thoáng
Nên vẫn sầu dù đã trọn......tình nhau.........!!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Sầu lữ khách"