Băng Nguyệt

Trả anh về người ta


Trả anh về người ta
Em sẽ cùng anh...dệt nổi sầu
Thả dài nổi nhớ đến tìm nhau
Mặc cho đời sống nhiều biến đổi
Tình em muôn thuở chẳng phai màu
Từ ly hai chữ..xót làm sao
Nhưng khó lòng ta giữ vẹn nào
Tương tư thôi đã tàn mơ ước
Hạnh phúc cho người....hồn ta đau
Một thời coi như trăm năm hẹn
Khắc tận đáy lòng một dáng wen
Từ nay em lại là em vậy
Trăng tàn đơn lẻ rọi hồ sen...!


02.06.2005

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trả anh về người ta"