Băng Nguyệt

Người thua cuộc


Người thua cuộc.

Nhớ hạ xưa có người về xứ lạ
Để chữ duyên trên thánh giá u buồn
Đời như là một vở tuồng
Mà em và anh hai người đang tập diễn

Có một lần em đứng trước biển
Bên một người , người ấy..chẳng phải anh
Giấu lẹ mình với đôi mắt long lanh
Em bảo gió thổi nhanh..em lạnh..

Bên người ta mà sao lòng cô quạnh
Hạ bây giờ...sóng sánh những trận mưa
Vai của anh đã diễn trọn hay chưa?!
Vở tuồng em đang đưa vào đoạn kết...

Ai lại đưa một người ngờ nghệch
Vào vai chính làm gì...để làm lệch văn chương
Hoa tàn còn sắc ko hương
Đau thương để lại hận vương...khó nhòa..!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người thua cuộc"