Băng Nguyệt

Màu trắng hoa quỳnh (5)

Lỡ yêu mau` trắng hoa quỳnh
Ôm buồn ôm tủi một mình ai hay
Vô tâm bướm đến rồi bay
Em buồn với những đắng cay cuộc đời
Rêu phong phủ kín tim côi
Dòng sông hạnh phúc lạc loài mình em
Không còn gì nữa thu êm
Không còn gì nữa tìm nhau làm gì
Nơi đây quỳnh vẫn khắc ghi
Hoa sầu vì khách quân đi chẳng về...!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu trắng hoa quỳnh (5)"