Băng Nguyệt

Màu trắng hoa quỳnh (4)


Lỡ yêu màu trắng hoa quỳnh
Ôm sầu ôm tủi một mình mà thôi
Vì đâu ta cách chia phôi
Em anh hai lối hỡi ơi có sầu?

Rằng anh giờ đã về đâu
Nếu là duyên nợ đây câu đợi chờ
Oanh yến dệt thắm tình thơ
Trao anh lời hứa vẫn mơ về người

Luyến lưu thuở ấy đùa vui
Ôi niềm hạnh phúc tuyệt vời còn đâu
Vòng tay khấn nguyện kinh cầu
Êm đềm mộng thắm bạc đầu bên ai

Dù cho cách trở lá lay
Ko gì ngăn đuợc kiếp này của nhau
Khách ơi nhớ lối vườn đào
Người xưa vẫn mãi tim đau đợi chờ.......!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu trắng hoa quỳnh (4)"