Băng Nguyệt

Màu trắng hoa quỳnh (3)


Hương quỳnh đem gửi gió ngàn
Đêm thu giá lạnh sương tan khách buồn
Người đà như gió muôn phương
Làm sao dõi đuợc con đường chim bay

Phong trần gặp gỡ đêm nay
Hoà cùng một khúc tình say muộn màng
Đời nhiều lắm những bẻ bàng
Quên đời trong giấc mộng vàng đêm nay

Xa rồi khách có nhớ ai
Tình xưa có kẻ vẫn hoài khắc ghi
Thời gian đi- hết xuân thì
Tình xưa người hỡi còn chi nửa mà......

Hương quỳnh ôm mãi xót xa
Trăm năm người hởi hạ tàn xuân qua
Cây quỳnh vẫn mãi cho hoa
Nhưng hương gửi khách đuờng xa cuối trời.......!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu trắng hoa quỳnh (3)"