Băng Nguyệt

Màu trắng hoa quỳnh (1)

Em biết yêu hoa quỳnh
Từ sau em biết anh
Tình yêu chưa lớn mạnh
Đã thành bèo tan nhanh
Từ dạo ấy xa anh
Dòng thơ em ngưng chảy
Từng đêm buồn khắc khoải
Đợi chờ bóng dáng ai
Xin đừng mãi ngủ say
Trong mơ anh có thấy
Tâm tư em trải đầy
Từ sau ...em biết anh ....
Hoa quỳnh chỉ nở về đêm
Toả hương ngào ngạt yếu mềm lắm ai
Và rồi chỉ đến sớm mai
Cánh hoa đã khép u hoài niềm riêng .....!

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu trắng hoa quỳnh (1)"