Băng Nguyệt

Trăng lạnh mùa đông

Trăng lạnh mùa đông!!!
Đây nửa vầng thơ em dệt mộng
Đợi người tri kỉ ghé về thăm
Lãng du với biến đổi thăng trầm
Người còn nhớ năm nào ....tình ...ước hẹn......?!
Đây một vầng thơ đã vẹn hình
Trái tim muôn thuở sắc thuỷ tinh
Lung linh toả sáng đêm huyền diệu
Soi đường anh đến thắm duyên mình....
Dưới trăng đợi mãi khách chung tình
Tàn rồi những cánh hoa quỳnh ......cạn đêm
Lệ nào đổ ngược chạy về tim
Thuỷ tinh rơi vụn nát cả niềm đau
Tình thơ in đậm những nỗi sầu
Trăng tàn trăng vỡ cả đời nhau
Nửa vầng nguyệt lạnh em ko bán
Để ấp tình anh .....đến ......bạc đầu........

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng lạnh mùa đông"