Băng Nguyệt

Phận má hồng


Phận má hồng
Mưa khuya từng giọt lạnh lùng
Anh đi em ở tình chung xa rồi
Đêm này mưa vẫn cứ rơi
Hay là nước mắt khóc đời....vắng anh
Tình duyên hai đứa ko thành
Chữ nhớ chữ sầu sóng sánh tìm nhau
Mỗi người có một nỗi đau
Làm sao ai hiểu để mà cảm thông
Có nhiều cũng chỉ là mong
Là mơ là ước trong lòng mà thôi
Thời gian từng nhịp cứ trôi
Ngoảng đầu nhìn lại đâu rồi....thanh xuân
Mưa sao mưa mãi ko dừng
Trời sanh má phấn quần hồng truân chuyên
Chắc là tại nghiệp tại duyên
Mình là phận gái phải thiên....bẽ bàng................ !

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phận má hồng"