Băng Nguyệt

Tiếng thơ

Tiếng thơ
Thơ là tiếng nói lòng ta
Viết lên tâm sự cho wa tháng ngày
Thơ là viễn cảnh -trăng say
Hòa vào gió quyện -u hoài bớt đi
Thơ vui? hay chỉ sầu bi
Chỉ lòng thi sĩ biết gì trước đâu
Có khi thơ cả một bầu
Có khi viết mãi ko đầu ko đuôi
Thơ cho ta những ngậm ngùi
Có khi tự bạch cùng người tri âm
Có khi đời những thăng trầm
Vui buồn lưu lại thì thầm cùng nhau
Thơ là họa với trăng sao
Là bao kỉ niệm dạt dào đắm say
Cảnh thơ hòa với men cay
Người thơ ai biết đâu đây -mà tìm.....!
23.12.2004 21:39:01

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng thơ"