Băng Nguyệt

Nghiệp yêu thơ

Nghiệp yêu thơ
Trăng đêm nay vẫn dịu dàng
Giữa trăm hoa tuyết bạt ngàn rơi rơi
Ngồi đây mà góp đôi lời
Lữ khách đi rồi -em họa cùng ai
Ngồi đây cho trọn đêm say
Ngoài hiên hoa tuyết vẫn bay hững hờ
Ai xui ai đặt tình cờ
Cho mi em nhỏ lệ chờ -bao đêm
Thơ sầu -viết-mãi sầu thêm
Con tim đã vỡ -nổi niềm khó phân
Đôi khi ta lại bâng khuâng
Đôi khi ta chẳng ân cần -thiết tha
Thơ là tơ -rối lòng ta
Gỡ ra vướng mãi thiệt là -đa đoan
Làm sao mới được vuông tròn
Trăm năm thác có chảy mòn đá ko..?!

25.12.2004 0:45:48

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nghiệp yêu thơ"