Băng Nguyệt

Màu tím lục bình (3)


Anh - tình còn là dấu hỏi
Ta -vô tình mà mãi gọi tên nhau
Em- cánh lục bình lao đau
Tìm bến đậu nhưng đời sao --lạc mãi.....

Anh -tình như dòng nuớc chảy
Ta xoáy mòn khắc khoải những đợi mong
Em- lênh đênh trên mặt sóng
Cánh lục bình vô vọng cứ -lang thang ....

Anh - tình huy hoàng -ảo ảnh
Ta gắng công nhặt từng mảnh -ráp tên
Chữ (tình) yêu đâu là nơi đến
Ôi lục bình vẫn tím ngát .....trên sông ......

Nov 30 2003, 11:08 AM

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu tím lục bình (3)"