Băng Nguyệt

Màu tím lục bình (2)


Màu tím lục bình (2)

Lỡ mang thân kiếp lục bình
Theo con nuớc nổi, xuôi mình mà trôi
Tha phuơng khách đứng xa xôi.....
Ngắm màu hoa tím hỡi ôi -nặng sầu

Lục bình chìm duới mưa ngâu
Thế nên ko vẹn đuợc câu chung tình
Có điều gì đó vô hình
Xin là như thể cho mình có nhau

Lục bình là số sầu đau
Từ ngàn muôn kiếp làm sao đổi dời
Đã là cái số do trời
Đặt bày sắp xếp cho đời thứ dân....

Nếu mà ta có nợ nần
Tất thì sẽ họp một lần cho xem.....
(Nhưng.....)
Lục bình ai có mà đem
Cắm vào lọ kiếng bao giờ hả anh....??

11/9/'03

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Màu tím lục bình (2)"