Băng Nguyệt

Chẳng biết cùng ai


Chẳng biết cùng ai

Biết rằng nhắc chỉ đau thêm
Ngày xưa phụ bỏ -giờ tìm làm chi
Sao em vẫn cứ vu vi
Với sầu với muộn làm gì -ích đâu

Chắc tại còn nhớ duyên đầu
Còn vương vấn những thi sầu của ai
Từng đêm tiếp nối đêm dài
Em mong mình xóa được ngày hôm wa

Nhưng người vẫn ở lòng ta
Làm sao quên được mặn mà ngày xưa
Ừa thì những đón cùng đưa
Ngắm trăng họa phú khi vừa biết yêu

Ừa thì em nhớ ai nhiều
Nên ngàn tâm sự trải đều vào thơ
(Chứ) kể gì đâu -tình đã lỡ
Ngàn dặm nhìn trăng -mơ tình say...!

 

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Chẳng biết cùng ai"