Băng Nguyệt

Tình như bọt nước bay xa

TìnH như bọt nuớc bay xa
TôI ngơ ngẩn đứng ngắm hoa buớm sầu
ĐÃ rơi hết trận mưa ngâu
Là thôi anh nhé đây câu biệt nguời
KĨ vật nào vẫn còn đây
NiệM lòng phút cuối đuờng mây khuất rồi
Nguời đi vạn dặm xa xôi
Xưa kia lưu luyến lứa đôi hẹn hò
Giờ đây đã vắng bóng đò
LÀ thôi chấm hết con đuờng yêu đuơng
CỐ tìm lại những thân thuơng
Nhân ảnh năm nào vuơn ấm hồn tôi....

Được bạn: ct.ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình như bọt nước bay xa"