Băng Nguyệt

Bút hoa nghẹn lời

Em về, anh vẫn còn say
Còn vui với thú liêu trai..bạc ngàn
Túi thơ vắt cạn mấy hàng
Cho người qua lại đọc rồi bàn nhau
Thơ buồn thơ khổ với đau
Thơ tình của kẻ nghêu dao thôi mà
Em về...anh có nhớ qua
Chào nhau con chữ...bút hoa nghẹn lời...?!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bút hoa nghẹn lời"