Băng Nguyệt

Biết nhớ ai.....

Ta nghe như sóng -vỗ trong lòng
Ví dầu tình có cũng như ko
Mà anh hà tất vương víu bận
Sao mà tươi mãi -một cánh hồng
Trăng đêm thổn thức...giăng ngàn lối
Thương nhiều sẽ hận -bước cùng đôi
Ai yêu mà chẳng buồn ly biệt
Đừng trách làm gì...ai với tôi
Nữa vầng nguyệt khuyết -đêm vàng võ
Dội bóng hồ thu..hương sữa bay
Sương giá hồn ta...ai bõ ngõ
Rượu cạn chén rồi...biết nhớ ai..?!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biết nhớ ai....."