Băng Nguyệt

Cho anh từ...phố lạ

Rượu cay từng chén cạn rồi
Mới hay lệ đắng đã rơi lúc nào
Lạc loài như những vì sao
Trần gian phố lạ cho nhau....được gì
Ta còn đây ít dòng thi
Cho anh thầm lặng..vu vi giữa đời
Có ai đổi được định trời
Xin mà đổi giúp..đời tôi lúc này
Nghĩa gì hai chữ thương vay
Từ nơi tiền kiếp đã hoài nợ nhau
Con tim còn nhựa máu đào
Là còn khao khát bước vào tình yêu
Nói bao nhiêu cho người hiểu
Sa mạc hồn tôi chờ dịu mát mưa rào
Dòng thi nào viết cho nhau
Thời gian nhân chứng...nghẹn ngào...nhân duyên..!!

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cho anh từ...phố lạ"